Στο   ωδείο  μας  οι  αίθουσες  διδασκαλείας διαθέτουν  όλο  τον  εξοπλισμό  που  χρειάζεται  ένα  ωδείο .Η  κάθε  αίθουσα  θέλουμε  να  είναι  άνετη  και  φιλική  σε κάθε  σπουδαστή . Για  το μάθημα  πιάνου  αποκλείουμε  την   περίπτωση « κλαβινόβα » δηλ.  το  ηλεκτρικό  πιάνο , μιά  και ο  μαθητής  δε  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να δουλέψει  την τεχνική  και  κατά  συνέπεια  τον  ήχο .Υπάρχει  επίσης  αίθουσα  με  2  πιάνα  ώστε  οι  μαθητές  να  δουλεύουν έργα  μουσικής  δωματίου  ή  κοντσέρτα .
Η  αίθουσα  εξετάσεων  είναι  εξοπλισμένη με  πιάνο  με  ουρά.

 

Image001
Image002
Image003
Image005
Image006